Stekkjaskóli – laus störf skólaárið 2024-2025

Stekkjaskóli auglýsir fjölbreyttar og áhugaverðar stöður fyrir næsta skólaár. Skólinn leggur m.a. áherslu á teymiskennslu, teymisvinnu, tækni og nýsköpun, skapandi skólastarf, umhverfismál og jákvæðan skólabrag. 

Umsóknarfrestur er til og með 8. apríl 2024.  

Upplýsingar um störfin veita Hilmar Björgvinsson, skólastjóri, hilmarb@stekkjaskoli.is , sími 480-1600 / 863-0922 og Ástrós Rún Sigurðardóttir, aðstoðarskólastjóri, astros@stekkjaskoli.is , sími 480-1600.  

 

Umsjónarkennarar 

Auglýst er eftir umsjónarkennurum á yngsta- og miðstig í 100% starfshlutföll frá 1. ágúst 2024. Leitað er eftir áhugasömum og framsæknum grunnskólakennurum sem vilja kenna í skóla sem m.a. leggur áherslu á teymiskennslu, teymisvinnu, tækni og skapandi skólastarf. 

Helstu verkefni og ábyrgð: 

 • Annast kennslu samkvæmt megin markmiðum Aðalnámskrá grunnskóla með hliðsjón af þörfum og þroska nemenda 
 • Umsjón með daglegu skólastarfi er varðar viðkomandi umsjónarhóp  
 • Er tengiliður umsjónarhóps innan skólans og við foreldra/forráðamenn 
 • Fylgist með velferð nemenda, hlúir að þeim andlega og líkamlega í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins svo að þeir fái notið sín sem einstaklingar 
 • Tekur þátt í skólaþróun í samræmi við stefnu skólans og sveitarfélagsins 

Menntun og hæfniskröfur: 

 • Leyfisbréf grunnskólakennara 
 • Frumkvæði, skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð  
 • Hæfni og áhugi á skólastarfi  
 • Góð færni í mannlegum samskiptum 
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku 
 • Áhugi á skólaþróun og skapandi kennsluháttum mikilvægur 

Íþróttakennari 

Óskað er eftir íþróttakennara í tímabundna stöðu vegna fæðingarorlofs skólaárið 2024-25. Um er að ræða 100% starf frá 1. ágúst til að kenna íþróttir og sund. Sundkennslan fer fram í Sundhöll Selfoss og íþróttakennslan fer fram í íþróttahúsi Vallaskóla og í fjölnotasal Stekkjaskóla auk þess er töluvert um útinám í nærumhverfi. Íþróttahús verður byggt í 3. áfanga nýbyggingar skólans.   

Leitað er eftir áhugasömum og framsæknum kennara sem hefur m.a. áhuga á útinámi.  

Helstu verkefni og ábyrgð: 

 • Annast kennslu samkvæmt meginmarkmiðum aðalnámskrá grunnskóla með hliðsjón af þörfum og þroska nemenda 
 • Fylgist með velferð nemenda, hlúir að þeim andlega og líkamlega í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins svo að þeir fái notið sín sem einstaklinga  
 • Tekur þátt í skólaþróun í samræmi við stefnu skóla og sveitarfélags 

Menntun og hæfniskröfur: 

 • Leyfisbréf grunnskólakennara/ íþróttakennara 
 • Frumkvæði, skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð    
 • Hæfni og áhugi á skólastarfi  
 • Góð færni í mannlegum samskiptum 
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku

Stuðningsfulltrúar 

Við óskum eftir stuðningsfulltrúum á miðstig í 75% starfshlutföll frá og með 14. ágúst 2024. Markmið starfsins er að auka sjálfstæði og færni nemenda námslega, félagslega og í daglegum athöfnum.  

Helstu verkefni og ábyrgð: 

 • Aðstoðar nemendur við daglegar athafnir og virka þátttöku í skólastarfi  
 • Aðstoðar nemendur við að ná settum markmiðum samkvæmt Aðalnámskrá eða einstaklingsnámskrá undir leiðsögn kennara 
 • Tryggir öryggi og velferð nemenda skólans 
 • Aðstoðar nemendur við að fylgja settum reglum um hegðun, umgengni og vinnubrögð 
 • Stuðningsfulltrúi vinnur í nánu samstarfi við umsjónarkennara, deildastjóra og annað starfsfólk skólans 

Menntun og hæfniskröfur:  

 • Formlegt próf af styttri námsbraut er æskilegt, s.s. stuðningsfulltrúanám, félagsliðanám  o.s.frv 
 • Góð færni í mannlegum samskiptum  
 • Reynsla af uppeldisstörfum er kostur 
 • Góð íslenskukunnátta 

 

Matráður 

Stekkjaskóli óskar eftir matráð í 100% starfshlutfall frá og með 1. ágúst 2024.   

Matráður starfar í nýju og fullkomnu framleiðslueldhúsi skólans. Hann undirbýr og matreiðir máltíðir samkvæmt fyrirmælum yfirmanns í framleiðslueldhúsi. Starfar samkvæmt lögum og reglugerð sem við eiga og samkvæmt stefnu Sveitarfélagsins Árborgar.  Matráður er staðgengill yfirmanns í framleiðslueldhúsi. 

Leitað er að metnaðarfullum, barngóðum og jákvæðum einstaklingi. 

Helstu verkefni og ábyrgð: 

 • Að undirbúa, matreiða, baka og framreiða mat samkvæmt fyrirmælum yfirmanns 
 • Tekur á móti hráefnum, meðhöndlar það til geymslu, vinnur það fyrir matreiðslu og matreiðir eftir þörfum á viðeigandi hátt 
 • Að undirbúa mat til flutnings í móttökueldhús 
 • Stuðla að minni matarsóun 
 • Þrífa og ganga frá að loknu starfi 
 • Sinnir þeim verkefnum er varðar eldhús sem yfirmaður felur 
 • Er staðgengill yfirmanns í framleiðslueldhúsi  

Menntun og hæfniskröfur: 

 • Menntun á sviði matreiðslu kostur 
 • Reynsla af starfi í mötuneyti eða skólaeldhúsa æskileg 
 • Frumkvæði, metnaður, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð 
 • Góð íslenskukunnátta  
 • Færni í mannlegum samskiptum 

 

Umsóknarfrestur er til og með 8. apríl 2024 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Vakin er athygli á stefnu Árborgar að jafna hlutfall kynjanna í störfum og að vinnustaðir endurspegli fjölbreytileika samfélagsins. 

Umsóknum fylgi leyfisbréf, yfirlit yfir nám, fyrri störf og rökstuðningur fyrir hæfni í starfi. Umsókn ásamt fylgigögnum skal skila í gegnum ráðningarvef sveitarfélagsins  https://sveitarfelagid-arborg.alfred.is/  

Allar umsóknir eru gildar í sex mánuði. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Hilmar Björgvinsson, skólastjóri, hilmarb@stekkjaskoli.is  , sími 480-1600 / 863-0922 og Ástrós Rún Sigurðardóttir, aðstoðarskólastjóri, astros@stekkjaskoli.is , sími 480-1600. 

 

Skólastjórnendur